Pasaport strain

Pasaportul strain românesc este un act care certifica identitatea cetateanului român la iesirea din tara si sederea intr-o alta tara. Titularul acestui act poate vizita fara restrictii teritoriile mai multor state dezvoltate economic din lume fara probleme fata de vize. Clientii companiei ConsultPro beneficiaza de asistenta multirateralitata in obtinerea pasaportului strain al cetateanului român.

DOCUMENTE PENTRU OBTINEREA PASAPORTULUI STRAIN AL CETATEANULUI ROMÂNEI

Pasaportul strain românesc se elibereaza in cadrul Serviciului Public Comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple pe teritoriul României sau in cadrul Sectiilor consulare a Ambasadei României peste hotarile tarii. Pentru perfectarea actului este necesara prezentarea pachetului de documente, inclusiv:
– actul de identitate /buletin/ al cetateanului Republicii Moldova;
– pasaportul strain al cetateanului Republicii Moldova;

– dovada documentara obtinerii cetateniei române;
– certificatul de nastere românesc (transcris);
– certificatul de casatorie românesc (transcris), daca in prezent sunteti casatorit/a;
– certificat de divort românesc (transcris), daca in prezent casatoria dvs. este desfacuta;
– certificatul de deces românesc al sotului (transcris, pentru cetatenii vaduvi).
Dovada documentata privind obtinerea cetateniei române poate include un certificat de obtinerea cetateniei româna sau, alternativ, un pasaport strain eliberat anterior..
Obtinerea unui pasaport strain românesc de catre copil minor cu vârsta sub 14 ani este insotita de o cerere din numele ambilor parinti, sau de la un tutore legal, sau din numele unuia dintre parinti, cu conditia existentei unei procuri speciale. Prezenta personala a minorului este obligatorie.

TERMENUL SI COSTUL PERFECTARII PASAPORTULUI STRAIN ROMÂNESC
Pasaportul strain, eliberat de catre Serviciul Public Comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple pe teritoriul României se perfecteaza timp de 14 zile si este valabil timp de 5 ani. In caz de urgenta, aveti posibilitatea de a perfecta un pasaport strain timp de 2 ore, care va avea valabilitatea de numai 1 an.

De asemenea, pasaportul strain poate fi perfectat in cadrul Sectiei consulare a Ambasadei României. In acest caz, perfectarea pasaportului va dura o perioada de 30 de zile, iar acest pasaport va fi valabil pe un termen de la 1 an pina la 5 ani, in functie de deciziile Sectiei consulare.

Costul perfectarii pasaportului strain este de 261 lei, plus 22 lei pentru procedura de emitere. Plata se efectueaza in cadrul filialelor CEC Bank.

TREBUIE SA FIE LUATE IN CONSIDERARE
Cetatenii Republicii Moldova pot obtine un pasaport strain românesc cu pastrarea domiciliului in Republica Moldova. Cei care primesc un pasaport strain in baza domiciliului sau in România, trebuie remarcat faptul ca, in cazul unei schimbari de domiciliu, este necesar sa schimbe si pasaportul strain. In caz contrar, acesta devine invalid. Expertii ConsultPro va acorda asistenta detailata in chestiuni diferite, precum si in alte chestiuni legate de obtinerea unui pasaport strain românesc.