Alocatii

Alocatiile – sunt îndemnizatiile din bugetul României acordate copiilor cetatenilor români care au domiciliul stabilit pe teritoriul României și detin buletin românesc (cel putin un parinte).

Conditiile de acordare a alocatiei de stat pentru copii

Alocatia de stat pentru copii prevazuta de Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda tuturor copiilor in vârsta de pâna la 18 ani, cetateni români, fara discriminare, precum si tinerilor care au implinit vârsta de 18 ani, care urmeaza cursurile invatamântului liceal sau profesional organizate in conditiile legii, pâna la terminarea acestora.

Beneficiaza de alocatie de stat pentru copii si copiii cetatenilor straini, precum si ai persoanelor fara cetatenie rezidenti/rezidente in România, in conditiile legii, daca locuiesc impreuna cu parintii.

Cererile pentru stabilirea alocatiei de stat pentru copii si actele din care rezulta indeplinirea conditiilor legale de acordare a acestui drept se depun si se inregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti, pe a carei/carui/caror raza teritoriala isi au domiciliul sau resedinta, dupa caz, reprezentantii legali ai copiilor.

Dreptul la alocatia de stat pentru copii se stabileste, prin decizie a directorului executiv   al agentiilor judetene de prestatii sociale, incepând cu luna urmatoare celei in care s-a nascut copilul, iar plata drepturilor se face incepând cu luna urmatoare depunerii cererii.

Costul alocatiei de stat pentru copii este :

–       200 de lei pentru copii cu vârsta de pâna la 2 ani

–       84 de lei pentru copii cu vârsta de peste 2 ani

Acte necesare pentru alocatia de stat pentru copii

 1. cerere tip cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii;
 2. copie CI/BI parinti – 1 copie xerox pentru mama si 1 copie xerox pentru tata;
 3. copie si original – certificat de nastere copil;
 4. copie si original –  livret de familie- actualizat ( se trece copilul in livretul de familie la Oficiul de Stare Civila;
 5. copie hotarâre de incredintare, daca este cazul;
 6. copie hotarâre de adoptie, daca este cazul;
 7. copie acte resedinta, in cazul in care unul dintre parinti sau ambii are/au resedinta intr-una dintre tarile U.E;
 8. extras de cont pe numele titularului, daca alocatia se va vira intr-un cont bancar

Acte necesare pentru acordarea alocatiei de stat pentru copiii nascuti in strainatate, precum si pentru copiii ai caror parinti au nationalitati diferite sau/si domicilii diferite

 1. ACTE DE IDENTITATE PARINTI COPIL(buletine/carte de identitate, carte de identitate provizorie, pasaport, carte de rezidenta, legitimatie de sedere temporara}+2 copii xerox:
 2. CERTIFICAT NASTERE COPIL eliberat de autoritatile române ( certificat cu CNP , nu si certificate traduse )+ copie xerox;
 3. LIVRET DE FAMILIE + copie xerox;
 4. DECLARATIE NOTARIALA comuna a ambilor parinti, care sa faca referire la :
 • data intrarii in tara;
 • motivul nedepunerii pâna in prezent a cererii de acordare a acestui drept;
 • mentiunea ca de la data nasterii si pâna in prezent copilul s-a aflat permanenta ocrotire a parintilor si locuieste impreuna cu acestia;
 • nu s-a beneficiat de prestatii echivalente de la autoritatile competente de pe teriotoriul tarii unde s-a nascut copilul;
 1. Extras din cont

DECLARATIE NOTARIALA comuna a ambilor parinti,care sa faca referire la :

 • motivul nedepunerii pâna in prezent a cererii de acordare a acestui drept;
 • mentiunea ca de la data nasterii si pâna in prezent copilul s-a aflat permanenta ocrotire a parintilor si  locuieste impreuna cu acestia;