Aplicarea mentiunii de casatorie si divort/deces

Casatoriile incheiate in strainatate si desfacute prin divort sau deces se inscriu numai prin mentiune pe marginea actului de nastere sau casatorie român.

Oferta

Echipa Cetateniero.com va ofera asistenta la procesul de aplicare a mentiunilor de casatorie si divort/deces la Primaria Sector 1 Bucuresti sau la alte Primarii de pe teritoriul României.

Acte necesare

  • Certificat de nastere român original/copie
  • Extras de casatorie original/copie
  • Certificat de divort/deces original/copie
  • Buletin de identitate original/copie
  • Pasaport strain/ copie
  • Certificat de cetatenie/ copie
  • Procura

Nota

Mentiunea de casatorie si divort/deces pe marginea actului de nastere si casatorie român se aplica in termen de 30-60 zile.

Important

Persoanele care se afla in afara Republicii Moldova pot beneficia de serviciile companiei perfectând o procura la Consulatul Republicii Moldova sau la un notar din tara in care se afla (in cazul notarului va mai fi nevoie sa apostilati procura, unii notari presteaza si acest serviciu).